Sunday, May 11, 2008

CHRISTELIKE BEGINSELS

Die CVO Brandwag is ‘n Christelike skool geskoei op die Protestante Gereformeerde leer.
Slegs kinders van ouers wat belydende lidmate is van een van die Protestante Gereformeerde kerke sal toegelaat word tot die skool.
Godsdiensopvoeding is ‘n verpligte vak tot in matriek.

No comments: