Sunday, May 11, 2008

WIE IS CVO BRANDWAG?

CVO Brandwag is ‘n ouerskool wat eienaarskap neem van hulle kinders se opvoeding en dit nie aan die staat oorlaat nie. Die hoekstene van die opvoeding word gevorm deur ‘n Christelike-gereformeerde lewens- en wereldbeskouing, die uitlewing en uitbouing van die Afrikaner se volkseie geskiedenis, kultuur, taal en die verskaffing van gehalte onderwys.
Dit is ons mening dat die staat nie hierdie waardes vir ons kinders bied nie. Inteendeel, hulle waardestelsel is nie Christelik nie en ook volksvreemd. Hierdie waardestelsel word op ‘n subtiele wyse verkoop en bevorder in die staat se leermateriaal.
CVO Brandwag is gebore uit die versigting van Christelik Afrikaner ouers om vir hulle kinders die waardes soos bo genoem te bied.
Die skool bestaan al sedert 1992 en is geakrediteer deur UMALUSI en is geregstreer by die onderwysdepartement.
CVO Brandwag is nie gerig op winsbejag nie en alle fondse wat ge-in word, word aan die skool spandeer. Alhoewel die standaard en gehalte van onderrig die van staatskole by vere oorskry, is die skoolfonds kompenteerend met die van staatskole.

No comments: