Sunday, May 11, 2008

BCVO- EEDSVERKLARING

Die ouers en lede van die BCVO is dankbaar dat die debat oor die Minister van onderwys aangaande die eedsverklaring nie vir ons kinders ‘n bedreiging sal wees nie!

Lank voor die eedsverklaring ‘n gedagte was, het ons, as ouers, gesien waar sake met die staatsonderwys heen oppad is en hoe stelselmatig die beïnvloeding en indoktronasie toegepas word.

Ons het ‘n ander pad gekies, een van groot opofferings en koste, maar in gehoorsaamheid aan ons verbondsbelofte bring ons die offers.

Ons begin ons skooldag egter sedert die begin van die beweging, nagenoeg vyftien jaar gelede, met ‘n gewyde geleentheid elke dag. ‘n Geleentheid waarin ons nie humanistiese waardes wil bou, soos die minister beoog met die openbareskool kinders nie, maar een van aanbidding voor die Drie-enige God. Een waarin ons nie probeer om ander se foute uit te wys en ons foute ook op hul skouers te laai nie, maar waarin ons, ons eie sonde en skuld erken en bely! Daarna verheug ons ons in die vergiffenis wat ons van ons Here Jesus Christus ontvang het en dank Hom daarvoor.

Ons onderneem ook: om ons dank en eer aan die Hemelse Vader te gee, elke dag met ‘n groter strewe en bid om die genade om elke geleentheid raak te sien waarin ons deur ons dade aan Hom groter eer kan bring!

Ons ‘n eedsverklaring te maak beteken om die ware God, God Drie-enig tot getuie te roep. Hierdie saak het geweldige implikasies vir wie ookal daaraan deel. Ons ag hierdie ‘n uiters onverantwoordelike aksie waarin die Vader tot getuie geroep word! In hierdie aksie, waarin baie min waarskynlik die implikasie verstaan en ook geen beheer het oor die uitvoering daarvan nie.

Gideon Grobler

Voorsitter van BCVO Direksie

No comments: