Sunday, May 11, 2008

SPORT
Vir Afrikaners is sport belangrik en by CVO Brandwag kry leerlinge die geleentheid om aan verskeie sport soorte deel te neem. Geleentheid tot deelname is vir CVO Brandwag belangrik en daarom kry alle leerlinge gelyke geleentheid tot deelname.
Vir uitblinkers is daar ook die geleentheid om op provinsiale en nasionale vlak deel te neem teen ander CVO skole.

No comments: